Regulament

Sectiunea 1. Organizatorul
(1) Organizatorul competitiei “PIATRA NEAMT FREE TRACK URBAN OFF ROAD” (denumita in cele ce urmeaza “Competitie”) este Clubul Sportiv SKYWALKER SPORT EXTREM cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Horbotei ,numarul 4, bloc G5,etaj 5, apartament 22, Cif 26601594, HJ 30/12-02-2010, R.Ong 21/02-03-2010, CIS B/A2/00121/2010 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”). Persoanele juridice sau fizice cu care Clubul incheie contracte de prestari,comerciale,asociere sau parteneriate sunt denumiti PARTENERI.
(2) Decizia de derulare a competitiei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
Sectiunea 2. Locul de desfasurare si durata
(1) Concursul este organizat si se desfasoara in BUCURESTI, Parcarea PLAZA ROMANIA, in perioada 13-15 august 2010, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
(2) Inscrierile in acest concurs se vor face in perioada 1august-13 august 2010, prin intermediul formularului de inscriere aflat pe site-ul oficial al Competitiei, www.freetrack.ro.Inscrierea este considerate valida la achitarea taxei de participare de 50 euro de catre concurenti.
(3) Inscrierile se vor bloca automat la epuizarea locurilor disponibile de 35 masini la  fiecare clasa.

(4) Echipajele de la toate clasele vor trebui sa faca inscrierea oficiala la locul desfasurarii competitiei in data de 12 august 2010.Acest lucru este necesar pentru ca toate clasele vor participa in toate cele trei zile.
Sectiunea 3. Dreptul de participare
(1) Competitia se adreseaza masinilor de teren cu tractiune integrala, obligatoriu în stare de functionare, ce îndeplinesc conditiile de dotare minima obligatorie. Se accepta in competitie si modele hibrid si masini neinmatriculate, deoarece traseul Competitiei nu se desfasoara pe drumuri publice. Masinile neinmatriculate vor fi transportate la zona de concurs pe platforma.
(2) Autovehiculele participante trebuie sa fie în stare tehnica buna si vor fi validate de comisia tehnica.
(3) In competitie se pot inscrie toti soferii care poseda permis de conducere, care îndeplinesc conditiile de participare conform cu prezentul regulament si care au completat toate formularele de înscriere.
(4) Prin inscrierea in competitie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Competitie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

(5) Participantii de la toate clasele trebuie sa fie posesori de permis de conducere cat B si bulletin de identitate.Participantii de la clasa OFFROAD trebuie sa posede in plus licenta de sportiv FRAS
Sectiunea 4. Desfasurarea competitiei
(1) Aceasta competitie este impartita pe 2 tipuri de traseu diferite :
01.  traseu STANDARD pt masini cu pregatire standard (de fabrica)  care vor evolua maxim obligatoriu cu cauciucuri model AT ;Masina va fi echipata obligatoriu cu stingator si centuri de siguranta standard care vor fi purtate de echipaj in timpul competitiei.
02.  traseu OFFROAD pt masini pregatite care vor evolua minim obligatoriu cu cauciucuri model minim MT si vor fi echipate cu troliu. Masinile  cu caroserie soft-top vor avea in portiunea de deasupra echipajului, de la parbriz  pana la 150  mm in spatele  scaunelor din fata plafon confectionat din tabla sau materiale compozite de inalta rezistenta. Masinile vor fi echipate cu stingator si centuri , care vor fi purtate obligatoriu in timpul competitiei.Se accepta in competitie dispozitive care pot usura parcurgerea traseului.

(2) Masinile inscrise la una  clase nu se pot inscrie la alta clasa.

(3) Echipajele inscrise in competitie vor respecta prezentul regulament si vor purta obligatoriu casti omologate auto sau moto pe perioada parcurgeri probelor de concurs. Accesul in zonele de concurs sau zonele adiacente(catering,atelier mecanic,spectacole) va fi stabilit de organizator si va fi respectat de participanti.
(4) Traseul competitiei este stabilit de catre organizatori. Fiecare echipaj (la toate clasele) va efectua  2 manse zilnic in datele de 13 si 14 august punctajul fiind cumulat. La finalul zilei de 14 se va face un clasament din cumularea tuturor manselor si impartirea la 4 (numarul manselor efectuate). In urma acestui clasament in mansele din ultima zi vor ramane in competitie echipajele cu cele mai bune 10 rezultate.In data de 15 august se vor efectua 2 manse.Prima manse va fi descalificatorie. La finalul mansei vor ramane in competitie doar cele 5 echipaje care vor termina primele traseul. Mansa a doua va fi rezervata ultimelor 5 echipaje ramase in competitie.Acestea vor concura pentru adjudecarea primelor 5 locuri. Vor fi premiate locurile de la 1 la 5.Ultima mansa cu cele mai bune 5 echipaje se va desfasura pe un traseu tur-retur, in care returul se va face cu spatele.
(5) Punctajul este dat de raportul 1 secunda = 1 punct . Ruperea benzii de marcaj = 40 puncte, ruperea unui jalon = 60 puncte , culcarea unui jalon la mai mult de 45 grade = 50 puncte, ocoloirea in mod intentionat a unui (1 buc) obstacol de pe traseul de competitie atrage penalizarea cu 300 puncte.
(6) Traseul va avea un timp maxim de parcurgere. In cazul depasirii acestuia de catre un echipaj acesta va fi scos din traseu prin mijloace proprii sau cu ajutorul masinilor de asistenta. Echipajul care a fost scos de pe traseu din cauza depasiri timpului este depunctat cu timpul maxim (stabilit de organizator in functie de traseu). Neparcurgere unei manse in mod intentionat sau din cauza unor defectiuni tehnice se puncteaza cu timpul maxim stabilit+100 puncte.

(7) Neexpunerea colantelor sponsorilor si a numerelor de concurs pe masini se penalizeaza cu 200 puncte pentru fiecare manse in care se constata aceasta.

(8) Nepurtarea centurilor sau castilor se penalizeaza cu 100 puncte in cadrul mansei in care se constata aceasta.
(9) Dupa terminarea competitiei, organizatorii vor face public clasamentul pentru fiecare tip de traseu.
(10) Contestatii de natura sportiva sau cu referire la probleme tehnice si de organizare a trasaeului de concurs pot fi depuse cu minim 30 minute inainte  de inceperea mansei urmatoare. Se iau în considerare numai contestatiile în forma scrisa ce au fost înmânate Organizatorului.
(11) La sfarsitul competitiei se va organiza o festivitate de premiere, cu ocazia careia se vor înmana diplome participantilor. Echipajelor clasate pe locurile I, II,III,IV,V li se vor înmîna cupe,diplome si premii. Premiile vor fi sub forma de produse sau plata de servicii in cuantumul stabilit de organizatori si vor fi oferite de sponsori. Tuturor celorlalti concurenti li se vor înmana diplome de participare. Organizatorii isi pastreaza dreptul de a onora cu diplome cu caracter special sau cupe echipajele/echipele cu comportament deosebit pe parcursul competitiei, precum si institutiilor sau persoanelor fizice cu un aport determinant în organizarea sau desfasurarea competitiei.
Sectiunea 5. Abandonul
(1) Situatia de abandon se aplica echipajului/echipei care nu se prezinta la niciuna dintre cursele alocate categoriei de concurs la care s-a inscris.
Sectiunea 6. Descalificarea
(1) Descalificarea din competitie se aplica neconditionat oricarui echipaj/echipa pentru:
– parcurgerea in sens invers a traseului, de la finish catre start
– distrugerea bunurilor sau proprietatilor in afara traseului datorate nerespectarii prezentului regulament;
– consumul de bauturi alcoolice sau droguri pe durata oricarei etape de concurs;
– limbaj inadecvat fata de oficiali, alti participanti sau spectatori.

-transportul in masina de concurs a altor persoane in afara de pilot si copilot.
Sectiunea 7. Asistenta tehnica
(1) Asistenta tehnica este permisa doar în spatiul indicat de catre organizator pe toata perioada competitiei. In cazul in care unei masini ii apar defectiuni tehnice care nu permit finalizarea traseului prin forte proprii, aceasta va fi evacuata de pe trase cu ajutorul echipajelor tehnice puse la dispozitie de organizator. Organizatorii vor pune la dispozitia concurentilor atelier mecanic si atelier vulcanizare in zona special amenajata.
Sectiunea 8. Asistenta medicala
(1) Pe parcursul competitiei, organizatorii vor asigura participantilor asistenta medicala prin personal calificat si atestat. De asemenea in zona de concurs Organizatorul va avea echipaje de pompieri si descarcerare.
Sectiunea 9. Confidentialitatea datelor
(1) Organizatorul prelucrează date personale în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator date personale.
(2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii inscrisi in competitie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea participarii la competitie, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
(3) Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
(4) Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Competitii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
(5) Informaţii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Competitiei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor celor care viziteaza pagina de internet www.freetrack.ro
(6) Participantii la promoţie au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) şi dreptul de opoziţie (art.15). În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Competitie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator.
Sectiunea 10 Incetarea inainte de termen a Competitiei
(1) Competitia poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a o continua.
(2) Situatiilor avute in vedere la sectiunea 11, alin 1 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la sectiunea 11, alin 1 si alin 2 Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea.
Sectiunea 11 Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Competitie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul ORGANIZATORIULUI.